European project

 

НОМЕР НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ : BG161PO003-2.3.02-0277-C0001

ПО ПРОЦЕДУРА: BG161PO003-2.3.02 Енергийна ефективност и зелена икономика

ПРОЕКТ: Подобряване на енергийната ефективност в Еврофорест ММО ООД

 

Извършени дейности по проекта:


1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за развиване и разкрояване на фурнир;
   Изпълнител: Weihai Baishengyuan Industry Co. Ltd, Китай
2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел; Изпълнител: Nazilli Ekomak Ltd, Турция
3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресор; Изпълнител: „Каммартон България“ ЕООД
4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективен мотокар повдигач;
    Изпълнител: „Балканкар - Рекорд“ АД
5. Саниране на халето за изсушаване на фурнир чрез изолация на покрива; Изпълнител:„СК Билдинг“ АД
6. Подмяна на дограмата на прозорците; Изпълнител:„Туинс 3“ ООД
7. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за затопляне на битова гореща вода за собствени 
    нужди от възобновяеми енергийни източници - соларни панели.
    Изпълнител:„Термо Плюс“ ООД

 

See HERE


© 2021 Evroforest MMO All rights reserved!